Näringslivet i Varberg

Under 1800-talet växte Varberg fram som en viktig bad- och kurort i Sverige. Hit reste många för att bada och kurera sig själva, framförallt societeten. Efter en omfattande brand i staden, år 1863 började Varberg tappa sin ställning och blev en mindre viktig bad- och kurort.

Under 1800-talet växte Varberg fram som en viktig bad- och kurort i Sverige. Hit reste många för att bada och kurera sig själva, framförallt societeten. Efter en omfattande brand i staden, år 1863 började Varberg tappa sin ställning och blev en mindre viktig bad- och kurort. Marstrand och andra orter började växa fram och konkurrerade med Varberg om badgästerna. Emellertid hade Varberg livnärt sig som kurort och industrialiseringen hade ännu inte kommit igång i staden, som den gjort i många andra svenska städer vid det här laget.Varberg, och egentligen hela Halland, industrialiserades relativt sent. Eftersom Varberg under 1800-talet var en liten stad utgjorde turismen mer eller mindre hela näringslivet.Varbergs industrialisering kom dock igång, mycket tack vare närliggande Sjuhäradsbygden i Västergötland och dess textilindustri. Textilindustrierna utnjyttjade nämligen hamnen i Varberg för in- och ut-transporter av sina varor. Under 1880-talet fick Varberg sina första järnvägsförbindelser – först med Borås och sedan med hela västkusten ned till Helsingborg. Något som ytterligare hjälpte staden att utvecklas industrimässigt.Varberg blev dock aldrig någon industristad även om industrialiseringen kom igång. Idag är staden i utveckling och i takt med att kommunikationer och tekniken utvecklas så minskar avstånden. Nu är Varberg lättillgängligt och stadens närhet till Göteborg gör att många väljer att flytta till staden. Det är relativt vanligt att varbergsbor pendlar till Göteborg och arbetar där. Varberg ligger även bra i förhållande till motorvägar, tågförbindelser och har en stor hamn vilket gör att staden växer.Bland annat lockar det geografiska läget många logistikföretag. Med Göteborg, Borås och Halmstad inom en timme blir Varberg en naturlig knytpunkt på västkusten. Ett av de senaste storbolagen som valt att lägga sin verksamhet i Varberg är Hot Cuisine, ett belgiskt storköksbolag vars skandinaviska distribution sköts från staden.Varberg har dock en god företagsamhet traditionellt och många storbolag, både svenska och internationella har fortfarande, och har genom åren, haft kontor i staden. Näringslivet i Varberg är ganska brett med en variation av små och stora företag. Här finner man IT-företag, konsultbyråer, distribution- och logistikföretag och stora livsmedelsproducenter.Stadens största näring kommer dock från turismen. Varberg är fortfarande en av Sveriges största turiststäder som lockar tusentals besökare varje år, framförallt på sommaren. Åren som en av Sveriges viktigaste kurorter under 1800-talet gör att staden fortfarande är populär för spa-besökare. Här finns Comwell Varbergs Kurort och Varbergs stadshotell som både hyser populära spa-anläggningar. Varbergs Kallbadhus är även det ett populärt turistmål.En annan bransch som är stor i staden och sätter tydliga avtryck är skoindustrin. Här finner man flera designers, grossister och agenturer som arbetar med skor. Totalt är det över 20 företag inom branschen som håller till i Varberg. Bland dem kan man nämna både Vagabond och Nilson Group som har sina huvudkontor i Varberg. Nilson Group är dessutom Sveriges största skodetaljistföretag. Ingen produktion eller tillverkning sker dock i Varberg.

Varberg är även känt för sin cykelproduktion och tidigare fanns Crescent och Monark i staden. Idag finner man istället Cycleurope, en stor företagskoncern för cykelproduktion som köpt upp Crescent och Monark. Både tillverkning och administrativa tjänster sker i Varberg med en fabrik och ett stort kontor i staden.En av Varbergs största privata arbetsgivare är Ringhals kärnkraftverk. Kraftverket ligger knappt två mil norr om staden och sysselsätter runt 1 200 personer. Ringhals har fyra reaktorer och genererar nästa en femtedel av all elektricitet som produceras i hela landet. Kraftverket har varit aktivt sedan år 1975 och har vuxit sedan dess.I Varberg startades det innovativa It-företaget LunarWorks. LunarWorks låg bland annat bakom den framgångsrika och välkända ungdomscommunityn LunarStorm. 2007 flyttades dock verksamheten från Varberg efter att Wyatt Media Group tagit över driften.